>>> Ricoh
(Print, Copy, Scan) 22ppm, 1200x600 dpi, 350 MHz, 128MB, 150+1 sheet, USB 2.0
ราคาปกติ ฿ 3,075.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,120.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 30ppm, 1200x1200 dpi, 600 MHz, 256MB, 250+1 sheet, USB 2.0, 10Base-T/100Base-Tx (Ethernet), IEEE 802.11b/g/n (Wireless LAN)
ราคาปกติ ฿ 7,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,160.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 32ppm, 1200x1200 dpi, 400 MHz, 256MB, 250+50 sheet, Duplex, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Type B
ราคาปกติ ฿ 12,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,480.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 40ppm, 1200x1200 dpi, 1.46 GHz, 2GB, HDD320GB, 500+100 sheet, Duplex, 100/1000 Base-Tx
ราคาปกติ ฿ 65,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 61,580.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 50ppm, 1200x1200 dpi, 1.46 GHz, 2GB, 550+100 sheet, Duplex, 100/1000 Base-Tx
ราคาปกติ ฿ 89,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 82,450.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 60ppm, 1200x1200 dpi, 1.46 GHz, 2GB, 550+100 sheet, Duplex, 100/1000 Base-Tx
ราคาปกติ ฿ 105,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 97,270.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 20/20 ppm(Color/Mono) , 600x600 dpi, 400 MHz, 256MB, 250+1 sheet, 10/100 Base-Tx, Wi-Fi
ราคาปกติ ฿ 14,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 13,190.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 20/20 ppm(Color/Mono) , 600x600 dpi, 400 MHz, 256MB, 250+1 sheet, 10/100 Base-Tx, Wi-Fi
ราคาปกติ ฿ 21,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,370.00
(Excluding Vat 7%) 
(Print, Copy, Scan, Fax) 30/30 ppm(Color/Mono) , 1200x1200 dpi, 1.2 GHz, 2GB, 250+1 sheet, 10/100 Base-Tx, Wi-Fi
ราคาปกติ ฿ 28,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,530.00
(Excluding Vat 7%) 
 

Blog counter