>>> เครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า
ราคาปกติ ฿ 13,530.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,300.00
(Excluding Vat 7%) 
ความหนาต่อการเย็บ 2-110 แผ่น (กระดาษ 64 แกรม) และ 2-100 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม) / ความเร็วในการเย็บ 2 ครั้งต่อวินาที / รับประกัน 1 ปี
ราคาปกติ ฿ 45,336.00
ราคาพิเศษ ฿ 44,100.00
(Excluding Vat 7%) 
 

Blog counter