>>> Samsung
ความละเอียด : 1,200 × 1,200 dpi. , ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 20 แผ่น/นาที , ความเร็วการพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ : 8.5 วินาที (จาก Ready Mode) , รอบพิมพ์ต่อเดือน : สูงถึง 10,000 แผ่น
ราคาปกติ ฿ 2,748.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,420.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 3,710.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,260.00
(Excluding Vat 7%) 
Print Speed ขาวดำ 28 (แผ่น/นาที) , Resolution สูงสุด 4800 x 600 dpi , ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น , การเชื่อมต่อ USB 2.0 / LAN / WiFi
ราคาปกติ ฿ 5,383.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,720.00
(Excluding Vat 7%) 
Print Speed : 38 ppm , Resolution สูงสุด : 1200 x 1200dpi , ถาดบรรจุกระดาษ : 250 แผ่น , การเชื่อมต่อ : High Speed USB 2.0 / LAN
ราคาปกติ ฿ 10,813.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,470.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 21,841.00
ราคาพิเศษ ฿ 19,120.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 13,897.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,180.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 3,290.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,480.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 13,560.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,020.00
(Excluding Vat 7%) 
ความเร็ว (ขาวดำ): สูงสุด 20ppm ในขนาด A4, ความละเอียด 1200 x 1200dpi, การเชื่อมต่อ USB 2.0, Wi-Fi
ราคาปกติ ฿ 3,390.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,050.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 6,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,740.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 24,300.00
ราคาพิเศษ ฿ 19,700.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 13,600.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,240.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 21,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 17,130.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 15,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,350.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 3,790.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,790.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 5,290.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,740.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 5,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,050.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 7,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,430.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 62,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 49,400.00
(Excluding Vat 7%) 
 

Blog counter