>>> เครื่องนับธนบัตร
ราคาปกติ ฿ 24,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,990.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด
ราคาปกติ ฿ 5,794.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,620.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องตรวจสอบธนบัตร 8 สกุลเงิน
ราคาปกติ ฿ 27,944.00
ราคาพิเศษ ฿ 23,000.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 1,190.00
ราคาพิเศษ ฿ 870.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด+Display
ราคาปกติ ฿ 59,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 36,000.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด+Display
ราคาปกติ ฿ 10,084.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,080.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 9,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,190.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะและตรวจสอบธนบัตร
ราคาปกติ ฿ 69,607.00
ราคาพิเศษ ฿ 39,600.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ
ราคาปกติ ฿ 42,380.00
ราคาพิเศษ ฿ 39,600.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 990.00
ราคาพิเศษ ฿ 710.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 17,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,670.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 37,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 36,670.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 37,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 36,670.00
(Excluding Vat 7%) 
 

Blog counter