>>> เครื่องทำลายเอกสาร HSM
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 5,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,370.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 9,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,570.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 13,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,920.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น/3.9มม./31-33แผ่น
ราคาปกติ ฿ 99,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 83,160.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น/3.9มม./40-42แผ่น
ราคาปกติ ฿ 118,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 99,120.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น/3.9มม./56-58แผ่น
ราคาปกติ ฿ 167,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 140,280.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 29,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 24,360.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น/3.9มม/19-21แผ่น
ราคาปกติ ฿ 39,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 32,760.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น/3.9มม/25-27แผ่น
ราคาปกติ ฿ 48,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 40,320.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 11,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,240.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 18,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 15,120.00
(Excluding Vat 7%) 
ตัดเป็นเส้น
ราคาปกติ ฿ 21,700.00
ราคาพิเศษ ฿ 21,000.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 75,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 63,000.00
(Excluding Vat 7%) 
 

Blog counter