>>> Samsung
Print Speed ขาวดำ 18 / สี 4 (แผ่น/นาที) , Resolution สูงสุด 2400 x 600 dpi , ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น , การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0
ราคาปกติ ฿ 7,327.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,430.00
(Excluding Vat 7%) 
Print Speed ขาวดำ 18 / สี 4 (แผ่น/นาที) , Resolution สูงสุด 2400 x 600 dpi , ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น , การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0 / WiFi
ราคาปกติ ฿ 8,019.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,030.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 23,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 18,460.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 15,300.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,760.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 8,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,310.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 20,490.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,840.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 13,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,830.00
(Excluding Vat 7%) 
 

Blog counter