>>> HP
1  2  >> 
Replace M125A
ราคาปกติ ฿ 5,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,860.00
(Excluding Vat 7%) 
Replace M125nw
ราคาปกติ ฿ 5,860.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,130.00
(Excluding Vat 7%) 
Replace M125nw
ราคาปกติ ฿ 6,600.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,830.00
(Excluding Vat 7%) 
Replace M127fs
ราคาปกติ ฿ 7,300.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,220.00
(Excluding Vat 7%) 
Replace M127fw
ราคาปกติ ฿ 7,800.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,910.00
(Excluding Vat 7%) 
Replaced M225dn
ราคาปกติ ฿ 9,600.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,470.00
(Excluding Vat 7%) 
Replaced M225dw
ราคาปกติ ฿ 13,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,590.00
(Excluding Vat 7%) 
Print พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18;สี 18(แผ่น/นาที) ,ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 19 วินาที ,Scan ความละเอียด 1,200 dpi Copy ความเร็ว-ขาวดำ 18;สี 18(แผ่น/นาที) Fax ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 33.6 kbps * มีระบบ Network,Wireless *
ราคาปกติ ฿ 21,299.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,360.00
(Excluding Vat 7%) 
Print พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18;สี 18(แผ่น/นาที) ,ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 19 วินาที, Scan ความละเอียด 1,200 dpi Copy ความเร็ว-ขาวดำ 18;สี 18(แผ่น/นาที) Fax ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 33.6 kbps * มีระบบ Wireless, Duplex *
ราคาปกติ ฿ 27,570.00
ราคาพิเศษ ฿ 27,000.00
(Excluding Vat 7%) 
พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 50(แผ่น/นาที), ,ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 7.5 วินาที, รองรับงานพิมพ์สูงสุด 175,000 (แผ่น/เดือน), ความละเอียด 1,200x1,200 dpi ,มีขนาดหน่วยความจำ 512 MB , , ePrint , Apple AirPrint * มีระบบ Network *
ราคาปกติ ฿ 42,056.00
ราคาพิเศษ ฿ 34,640.00
(Excluding Vat 7%) 
Print, copy, scan
ราคาปกติ ฿ 5,841.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,860.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 150,841.00
ราคาพิเศษ ฿ 145,370.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 11,682.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,040.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 14,860.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,090.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 26,636.00
ราคาพิเศษ ฿ 22,130.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 27,570.00
ราคาพิเศษ ฿ 22,900.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 33,308.00
ราคาพิเศษ ฿ 27,660.00
(Excluding Vat 7%) 
Replace M401dne
ราคาปกติ ฿ 16,729.00
ราคาพิเศษ ฿ 13,750.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 223,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 183,360.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 156,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 136,220.00
(Excluding Vat 7%) 
1  2  >> 
 

Blog counter