>>> Canon
1  2  3  >> 
Print Speed 90 Second / 4800 x 1200 dpi
ราคาปกติ ฿ 10,799.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,240.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 17,065.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,600.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 8,551.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,940.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 3,355.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,220.00
(Excluding Vat 7%) 
เครื่องพิมพ์ Inkjet Printer ระบบตลับหมึก 5 สี ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 10.4 ภาพต่อนาที (สี) / 14.5 ภาพต่อนาที (ขาวดำ) ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย (ขนาด 4 x 6 นิ้ว): 36 วินาที (แบบไร้ขอบ)
ราคาปกติ ฿ 6,664.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,190.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 8,570.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,960.00
(Excluding Vat 7%) 
ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 8.6 ภาพต่อนาที แบบขาวดำ / 5.0 ภาพต่อนาที แบบสี พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา พิมพ์รูปภาพขนาด 4 x 6" แบบไร้ขอบ ได้ภายใน 44 วินาที
ราคาปกติ ฿ 2,658.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,580.00
(Excluding Vat 7%) 
พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา พิมพ์งานได้รวดเร็วทันใจ พิมพ์ภาพไร้ขอบขนาด 4 x 6 นิ้ว ได้ภายใน 60 วินาที ความเร็วในการพิมพ์ภาพขาว-ดำ 8.8 ภาพต่อนาที และภาพสี 5 ภาพต่อนาที
ราคาปกติ ฿ 5,131.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,920.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 3,140.00
ราคาพิเศษ ฿ 2,910.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 2,682.00
(Excluding Vat 7%) 
5-colour ink system/Optimised for CAD/Print size: 17" (A2+)
ราคาปกติ ฿ 46,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 38,150.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 60,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 55,160.00
(Excluding Vat 7%) 
5-colour Dye & Pigment ink system/Print size: 24" (A1+)/Perfect for CAD and GIS
ราคาปกติ ฿ 60,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 56,190.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 78,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 72,170.00
(Excluding Vat 7%) 
5-colour Dye & Pigment ink system/Print size: 24" (A1+)/Perfect for CAD and GIS
ราคาปกติ ฿ 78,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 72,170.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 94,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 85,060.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 98,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 89,180.00
(Excluding Vat 7%) 
5-colour ink system/Print size: 36" (A0+)/Perfect for high quality CAD/GIS and posters
ราคาปกติ ฿ 120,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 106,190.00
(Excluding Vat 7%) 
ราคาปกติ ฿ 189,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 174,230.00
(Excluding Vat 7%) 
5-colour Dye & Pigment ink system/Print size: 44" (B0+)/Dual Roll and Large Capacity Basket (iPF841) Dual Roll and High Capacity Stacker (iPF851)/Automatic Paper switching between the 2 rolls
ราคาปกติ ฿ 265,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 242,270.00
(Excluding Vat 7%) 
1  2  3  >> 
 

Blog counter