ค้นหาตามยี่ห้อสินค้าหมวดสินค้า Spare part

Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.1 GHz Turbo Frequency : 3.4 GHz
ราคาปกติ ฿ 3,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,170.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
ราคาปกติ ฿ 3,800.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,450.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
ราคาปกติ ฿ 6,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,680.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
ราคาปกติ ฿ 4,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,730.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 4 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
ราคาปกติ ฿ 4,000.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.4 GHz
ราคาปกติ ฿ 5,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,910.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.4 GHz
ราคาปกติ ฿ 5,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,910.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.6 GHz Turbo Frequency : 3.9 GHz
ราคาปกติ ฿ 6,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,230.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 4 # OF THREADS : 8 Frequency : 3.5 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
ราคาปกติ ฿ 5,700.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,510.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 6 # OF THREADS : 12 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.6 GHz
ราคาปกติ ฿ 6,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,940.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 6 # OF THREADS : 12 Frequency : 3.2 GHz Turbo Frequency : 3.6 GHz
ราคาปกติ ฿ 6,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,940.00
(Excluding Vat 7%)
Socket : AM4 # OF CPU CORE : 8 # OF THREADS : 16 Frequency : 3.0 GHz Turbo Frequency : 3.7 GHz
ราคาปกติ ฿ 11,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,100.00
(Excluding Vat 7%)
 

Blog counter