ค้นหาตามยี่ห้อสินค้าหมวดสินค้า Switch Network

1  2  >> 
ราคาปกติ ฿ 55,400.00
ราคาพิเศษ ฿ 44,950.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,860.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,140.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 25,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,310.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 38,300.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,810.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 27,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 21,960.00
(Excluding Vat 7%)
SF500-48MP 48-port 10/100 Max PoE+ Stackable Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 69,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 48,460.00
(Excluding Vat 7%)
SG500-28 28-port Gigabit Stackable Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 27,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 18,970.00
(Excluding Vat 7%)
SG500-28P 28-port Gigabit POE Stackable Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 36,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 25,570.00
(Excluding Vat 7%)
SG500-28MPP 28-port Gigabit Max PoE+ Stackable Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 55,400.00
ราคาพิเศษ ฿ 44,950.00
(Excluding Vat 7%)
48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget + 4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet+ 2 1GE/5GE SFP)
ราคาปกติ ฿ 73,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 51,550.00
(Excluding Vat 7%)
48 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget + 4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet+ 2 1GE/5GE SFP)
ราคาปกติ ฿ 88,131.00
ราคาพิเศษ ฿ 74,750.00
(Excluding Vat 7%)
24 10/100/1000 ports + 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
ราคาปกติ ฿ 51,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 23,610.00
(Excluding Vat 7%)
24 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget + 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
ราคาปกติ ฿ 68,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 61,100.00
(Excluding Vat 7%)
48 10/100/1000 ports + 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
ราคาปกติ ฿ 85,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 39,390.00
(Excluding Vat 7%)
48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget + 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
ราคาปกติ ฿ 119,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 96,810.00
(Excluding Vat 7%)
SG500X-48MP 48-port Gig + 4 10-Gig Max PoE+ Switch
ราคาปกติ ฿ 131,800.00
ราคาพิเศษ ฿ 92,480.00
(Excluding Vat 7%)
SF 300-08 8-port 10/100 Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 5,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,720.00
(Excluding Vat 7%)
SF 302-08 8-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks
ราคาปกติ ฿ 7,300.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,880.00
(Excluding Vat 7%)
SF302-08PP 8-port 10/100 PoE+ Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 10,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,020.00
(Excluding Vat 7%)
SF302-08MPP 8-port 10/100 Max PoE+ Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 14,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,450.00
(Excluding Vat 7%)
SF300-24 24-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks
ราคาปกติ ฿ 9,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,680.00
(Excluding Vat 7%)
SF300-24PP 24-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks
ราคาปกติ ฿ 19,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,270.00
(Excluding Vat 7%)
SF300-24MP 24-port 10/100 Max PoE Managed Switch (24*10/100 POE with 375W power budget/ max 30W@12port + 2*10/100/1000 + 2*Gig Combo SFP)
ราคาปกติ ฿ 32,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,210.00
(Excluding Vat 7%)
SF300-48 48-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks (48*10/100 + 2*10/100/1000 + 2*Gig Combo SFP) combo)
ราคาปกติ ฿ 20,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,890.00
(Excluding Vat 7%)
SF300-48PP 48-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks (48*10/100 POE with 375W power budget/ max 30W@12port + 2*10/100/1000 + 2*Gig Combo SFP) - Replace "SRW248G4P-K9-EU"
ราคาปกติ ฿ 36,400.00
ราคาพิเศษ ฿ 24,540.00
(Excluding Vat 7%)
SG 300-10 10-port Gigabit Managed Switch (8*10/100/1000 + 2*Gig Combo SFP)
ราคาปกติ ฿ 8,700.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,090.00
(Excluding Vat 7%)
SG300-10PP 10-port Gigabit PoE+ Managed Switch (8*10/100/1000 POE with 62W power budget/max. 30W@2port+ 2*Gig Combo SFP) - Replace "SRW2008P-K9-EU"
ราคาปกติ ฿ 14,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,700.00
(Excluding Vat 7%)
SG300-10MPP 10-port Gigabit Max PoE+ Managed Switch (8*10/100/1000 POE with 124W power budge/max. 30W@4port + 2*Gig Combo SFP) - Replace "SRW2008MP-K9-EU"
ราคาปกติ ฿ 13,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,800.00
(Excluding Vat 7%)
SG 300-20 20-port Gigabit Managed Switch (18*10/100/1000+2 Gig Combo SFP)
ราคาปกติ ฿ 14,800.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,660.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG550XG-48T 48-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 350,748.00
ราคาพิเศษ ฿ 311,140.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SF350-48 48-port 10/100 Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 19,720.00
ราคาพิเศษ ฿ 13,610.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SF350-48P 48-port 10/100 POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 36,729.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,910.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SF350-48MP 48-port 10/100 POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 42,897.00
ราคาพิเศษ ฿ 38,050.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG350-10 10-port Gigabit Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 8,598.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,980.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 15,047.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,420.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG350-10MP 10-port Gigabit POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 16,729.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,450.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG350-28 28-port Gigabit Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 20,280.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,760.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG350-28P 28-port Gigabit POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 29,159.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,110.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG350-28MP 28-port Gigabit POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 40,748.00
ราคาพิเศษ ฿ 28,050.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG355-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch
ราคาปกติ ฿ 16,449.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,540.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SF250-48 48-port 10/100 Switch
ราคาปกติ ฿ 11,028.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,250.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SF250-48HP 48-port 10/100 PoE Switch
ราคาปกติ ฿ 22,804.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,210.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG250-10P 10-port Gigabit PoE Switch
ราคาปกติ ฿ 12,056.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,730.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG250-26 26-port Gigabit Switch
ราคาปกติ ฿ 11,028.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,250.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG250-26HP 26-port Gigabit PoE Switch
ราคาปกติ ฿ 18,879.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,030.00
(Excluding Vat 7%)
Cisco SG250-26P 26-port Gigabit PoE Switch
ราคาปกติ ฿ 22,523.00
ราคาพิเศษ ฿ 20,010.00
(Excluding Vat 7%)
SG500X-24MPP 24-port Gig + 4 10-Gig Max PoE+ Switch
ราคาปกติ ฿ 83,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 58,150.00
(Excluding Vat 7%)
8*10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port + 8*10 Gigabit Ethernet SFP+ + 1 Gigabit Ethernet management port
ราคาปกติ ฿ 147,400.00
ราคาพิเศษ ฿ 132,100.00
(Excluding Vat 7%)
SF200-48P 48-Port 10/100 PoE Smart Switch with 2Gigabit Combo
ราคาปกติ ฿ 22,804.00
ราคาพิเศษ ฿ 21,860.00
(Excluding Vat 7%)
10GBASE-SR SFP Module (multimode 300 m - shortwave)
ราคาปกติ ฿ 24,579.00
ราคาพิเศษ ฿ 23,510.00
(Excluding Vat 7%)
1  2  >> 
 

Blog counter